สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมศ. เข้ามาประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓

สรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ประมวลภาพการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ...

อ่านต่อ
เปิดรับสอนพิเศษ

เปิดรับสอนพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลบุษกร เปิดรับสอนพิเศษ วันที่ 18 มีนาคม-ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นี้ ***ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3****...

อ่านต่อ
ประมวลภาพกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์  และงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนอนุบาลบุษกร

ประมวลภาพกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์ และงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปีโรงเรียนอนุบาลบุษกร

ประมวลภาพความประทับใจกิจกรรมบุษกรสัมพันธ์ และฉลองครบครบ ๒๕ ปีโรงเรียนอนุบาลบุษกร ...

อ่านต่อ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้น ( สมศ. ) รอบ ๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organizati......

อ่านต่อ

การสมัครเรียน

ระเบียบการ โรงเรียนอนุบาลบุษกร เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา 1. รับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 2 - 6 ขวบ 2. หลักฐานที่ต้......

อ่านต่อ
view