สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสมัครเรียน

   ระเบียบการ

โรงเรียนอนุบาลบุษกร   เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย โดยแบ่งเป็น  2  ภาคเรียน ใน 1  ปีการศึกษา 

1.      รับนักเรียนตั้งแต่  อายุ  2 - 6 ขวบ 

2.      หลักฐานที่ต้องนำมาวันสมัคร 

       -  สำเนาสูติบัตร                                                       จำนวน        2   ฉบับ                             

      -  สำเนาทะเบียนบ้าน(ที่มชื่อนักเรียนอยู่ )                      จำนวน        2   ฉบับ 

      -  รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )              จำนวน        4   รูป

      -  รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด   1 นิ้ว                                จำนวน        2   รูป 

      -  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  และเอกสารสำคัญต่างๆ 

การแต่งกายของนักเรียน 

1 )  นักเรียนชาย    เสื้อสีขาวปกฮาวายเอวจั๊ม     กางเกงสีแดง    ถุงเท้าสีขาว    รองเท้าสีดำ 

2 )   นักเรียนหญิง   เสื้อสีขาวปกบัว     กระโปรงจีบรอบสีแดง   ถุงเท้าสีขาว    รองเท้าสีดำ

3 )   นักเรียนแต่งชุดพละมาจากบ้านตามวันที่โรงเรียนกำหนด 

การรับ – ส่ง นักเรียนของท่านผู้ปกครอง 

1)    ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองมาส่งเด็กของท่านมาโรงเรียนไม่เกินเวลา  08.30 น . 

2)   ท่านผู้ปกครองสามารถรับเด็กของท่านได้ตั้งแต่เวลา   15.00 – 16.30 น.  ถ้าท่านจะรับเด็กของท่านก่อน หรือ เกิน เวลาที่กำหนด  ควรแจ้งทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า

3)   ท่านที่ไม่ใช่ผู้ปกครองในใบสมัครจะมารับเด็กโปรดแสดงบัตรรับเด็กที่ทางโรงเรียนออกให้ 

4)   ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนั่งรถบริการของโรงเรียนมากับนักเรียน

            หมายเหตุ

1)  ชุดแบบฟอร์ม  ชุดนอน  ชุดพละ   ทางโรงเรียนมีจำหน่าย

2)  บริการรถ  รับ- ส่ง ระยะทางไม่เกิน  3  กิโลเมตร  คิดเป็นรายเดือนๆละ  1,400 บาท  หรือตามระยะทางที่ รับ - ส่ง

3) ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับเอง  หรือให้ผู้อื่นมารับแทน  ต้องแสดงบัตรและเซ็นชื่อรับนักเรียนต่อครูเวรทุกครั้งหรือถ้าผู้ปกครองมารับเองไม่ได้ให้ผู้อื่นมารับแทนต้องโทรศัพท์แจ้งฝ่ายธุรการทุกครั้ง   

4)  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว  จะขอรับเงินคืนไม่ได้  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5)  ห้ามนักเรียนใส่เครื่องประดับมีค่ามาโรงเรียน  ถ้าสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ  ทั้งสิ้น                         

    ค่าใช้จ่ายต่างๆของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน

ระดับชั้น

เทอมที่  1

เทอมที่  2

ส่วนที่เบิกได้

สิ่งที่โรงเรียนจัดให้

 

เตรียมอนุบาล

 

13,552

 

11,802

 

----

อาหารกลางวัน , อาหารว่างเช้า-บ่าย  ประกันอุบัติเหตุ , อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ,บริการซักรีดเครื่องนอน

อนุบาล  1

12,370

9,120

1,937

อาหารกลางวัน , อาหารว่างเช้า-บ่าย ประกันอุบัติเหตุ , นาฏศิลป์ , อุปกรณ์การเรียนต่างๆ , บริการซักเครื่องนอน ,  คอมพิวเตอร์ , เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง

 

 

     อนุบาล 2 - 3

 

 

14,370

 

 

11,120

 

 

1,937

อาหารกลางวัน , อาหารว่างเช้า-บ่าย ประกันอุบัติเหตุ , นาฏศิลป์ , อุปกรณ์การเรียนต่างๆ , บริการซักเครื่องนอน , ว่ายน้ำ , คอมพิวเตอร์ , เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง

หมายเหตุ       ค่าหนังสือเรียนและค่าประกันอุบัติเหตุ  ชำระครั้งเดียวต้นปีการศึกษา   

                      สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ทางโรงเรียนจะเก็บแรกเข้าครั้งเดียว  1,000 บาท  ซึ่งทาง

                      โรงเรียนจะจัดหาของใช้ส่วนตัวที่จะใช้ตลอดที่นักเรียนเรียนในโรงเรียน  เช่น   

                      ผ้าเช็ดตัว  แป้ง  สบู่  ยาสีฟัน  รองเท้าแตะ  ปลอกหมอน  ผ้าปูที่นอน

อัตราค่าแบบฟอร์ม

                        ชุดนักเรียนชุดละ         3  ชุด ๆ ละ     300        บาท   =    900    บาท

                        ชุดพละชุดละ               1  ชุด ๆ ละ    250        บาท  =     250    บาท

                        ชุดนอนชุดละ               2  ชุด ๆ ละ    250        บาท  =     500    บาท

                        กระเป๋าใบละ                1  ใบ ๆ ละ     260        บาท  =     260    บาท

                        ผ้ากันเปื้อน                  1  ผืนๆ ละ     80          บาท  =     80     บาท

                                                                        รวม                         =   1,990   บาท

ติดต่อสอบถามได้ทุกวันในเวลาราชการ จันทร์-วันศุกร์  เวลา 07.00น.-17.00น.  

โทรศัพท์  02-424-5484 , 02-424-4246 , Fax. 02-884-8945

E mail : budsakorn@hotmail.com   หรือ  www.anubanbudsakorn.com

ความคิดเห็น

  1. 1
    พรเพ็ญ
    พรเพ็ญ +66955954246 08/01/2018 17:09

    มีแบบผ่อนชำระไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view