สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนอนุบาลบุษกร

โรงเรียนอนุบาลบุษกร

โรงเรียนอนุบาลบุษกร

              

          โรงเรียนอนุบาลบุษกร ก่อตั้งโดยคุณพ่อสมนึก  เขียวมีส่วน ซึ่งท่านมีความมุ่งมั่น ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานและอนาคตของชาติต่อไปจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลบุษกรขึ้นเมื่อปี พ.ศ.   ๒๕๒๖    และ เปิดทำการสอนเป็นทางการวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน 

ภายใต้การบริหารงานของ

 

นางสาวศิริรักษ์    เขียวมีส่วน 

       ผู้รับใบอนุญาต

 

นางสาวจรรยา    ขุนทรมาลี     

ผู้อำนวยการ

 ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลบุษกร  “ เสริมสร้างปัญญา   พัฒนาการดี   มีคุณธรรม.”

 คำขวัญของโรงเรียนอนุบาลบุษกร  “ระเบียบเกิดที่บ้าน    คุณภาพเกิดที่บุษกร  ”

 ระเบียบการ

            โรงเรียนอนุบาลบุษกร เปิดทำการสอนระดับก่อนปฐมวัย – ปฐมวัยปีที่ ๓

 รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ  ๒ – ๖  ขวบ เบอร์ติดต่อ   ๐-๒๔๒๔-๕๔๘๔       ๐- ๒๔๒๔-๔๒๔๖    

แฟ็ก  ๐-๒๘๘๔-๘๙๔๕  E mail : budsakorn@hotmail.com หรือ www.anubanbudsakorn.com

ความคิดเห็น

 1. 1
  ภัทราภรณ์
  ภัทราภรณ์ aw_papp@hotmail.com 18/09/2017 12:21

  สอบถามค่ะ


  ถ้าน้อง 2 ขวบถ้า จะเอาน้องเข้าเรียนที่นี่ต้องสมัครหรือจองล่วงหน้าไหมคะ


 2. 2
  วรวิทย์ เยาวหลี
  วรวิทย์ เยาวหลี wit13112519@gmail.com 20/05/2015 12:17

  สอบ ถามเด็กชาย  คณิคศร  เยาวหลี  ว่าช่วงพักนอนกลางวัน ช่วงเวลากี่โมงครับ   น้อง2 ขวบ   คุณแม่  อารีรัตน์  คุณพ่อ  วรวิทย์

 3. 3
  ไข่มุก-เอเซีย
  ไข่มุก-เอเซีย kaimuk__asia@hotmail.com 25/07/2011 15:39

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view